Tagbeklædning – Arkitektur og udseende

Når der vælges ny tagbelægning er det en god ide at se på, hvilken tagbeklædning vil passe til dit hus og få huset til at indgå i en helhed med omgivelserne. Du kan undersøge hvilken tagbelægning huset oprindeligt har haft, hvis forskellig fra den nuværende og du kan se på hvilke tagbelægninger husene i nærmeste omegn har. Husets samlede udtryk eller udseende har betydning for et eventuelt senere salg og for jer der skal se på det og leve under det. Det må gerne være en daglig glæde.

Er der en lokalplan for jeres område, der stiller krav til former for tage, tagbelægning og farver og tagsten eller tagpladernes form og størrelse skal denne plan efterkommes.

Valg af tagbelægning:

Der findes adskillige typer af tagbelægninger med forskellige egenskaber, udseende og priser. Stålplader, tagpap, eternitplader (cement) og mange forskellige typer af teglsten, beton for at nævne nogle.

Tagets hældning har også betydning for valg af tagbelægning. Er taget fladt eller med lav hældning stiller det større krav til tæthed end hvis taget har en større taghældning.

Tæthed:
Tage er tætte men ikke alle tage er lige tætte. Hvis tagbelægningen er helt tæt kræves der ikke et undertag, er tagbelægningen derimod ”rimelig tæt” er det nødvendigt med et undertag. Som eksempler på tætte tage kan nævnes: tagpap og falstagsten (sidst nævnte afhængig af taghældningen), mens eksempelvis vingetagsten betegnes som rimelig tæt.

Vægt:
Nogle tagbelægninger er tungere end andre: Blandt de tunge er teglsten og beton, mens stål, eternit, kobber, zink og tagpap er middeltunge. Blandt de lette belægninger er metaltage og plast.

Hvis du vælger en tung tagbelægning til at afløse en let tagbelægning eller middeltungt kan der være behov for at forstærke tagkonstruktionen så spær og i nogle tilfælde murværket kan bære den øgede vægt.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os hvis du har brug for hjælp til udskiftning af dit tag.

Sådan kontakter du os

Du kan ringe til os på nummeret 75 83 33 55, hvis du gerne vil have et uforpligtende tilbud på efterisolering eller høre mere om vores procedure eller praksis. Vi holder til i Vejle, men vi er selvfølgelig villige til at køre ud.