Facadevinduer

Hvornår skal vinduet skiftes? Hvornår kan det repareres? Eller kan det klares med at skifte ruden?

Vinduer fra før 1960 er typisk lavet af kernetræ og selv med en slidt og afskallet overflade, kan træet længere inde være intakt og i en tilstand, hvor reparation og isætning af nye ruder er en god løsning.

Vinduer lavet i årene 1960-1990 er derimod ofte lavet af træ med mere løst ved der sjældent holder mere end 30 år.

I forhold til varmeregningen kan udskiftning af  termoruder der er mere end 15 år gamle eller enkeltglas ruder til 3lags energiruder gøre en stor forskel.

Ved vinduer med enkeltglas og forsatsvinduer er det værd at undersøge om det kan svare sig at montere nye forsatsvinduer med energiglas på de gamle vinduer.

Hvad de koblede vinduer angår, så er det muligt at købe nye koblede vinduer med energiglas. Eller skifte inderglasset i de eksisterende koblede vinduer.

 

I nogle tilfælde kan der søges tilskud til udskiftning af eksisterende facadevinduer:

Før du vælger nye vinduer

Hvis vinduerne skal udskiftes, er det godt at begynde med at se i lokalplanen. Er der nogle krav til typer af vinduer, materialer og bygningens udseende?
Husets oprindelige arkitektur og udseende spiller en vigtig rolle i valget.
Mange ældre huse er bygget på en tid, med stor opmærksomhed på bygningens helhed og bygningens sammenhæng med omgivelserne. Det har betydning for dit valg af vindue, materiale og farve. Er dit hus fredet kan det stille krav til at udseende bevares.

Derudover er der forhold som nedenstående der bør tages med i betragtningen:
– sikkerhedshensyn i forhold til fald og skære ulykker(typen af glas)
– Brand(redningsåbninger)
– Lydgener
– Tyverisikring
– Vedligeholdelse
– Energibalancen mellem varmetab og varmeindfald.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en drøftelse af dine muligheder og ønsker.

Indeklima

Det er væsentligt for din varmeregning at være opmærksom på om den varme, der trænger ind gennem vinduet er større end det tab af varme, der sker ud gennem vinduet. Varmen fra solen kan være et stort plus for varmeregningen, men det kan også gøre rummet til en sauna. Valg af rudetypen har derfor også stor betydning.

Ved udskiftning af de gamle vinduer vil du ofte opleve at din bolig bliver mere tæt og indeklimaet derfor kan blive dårligere. Derfor er det en god ide at tænke over at etablere enten naturlig ventilation i form af riste eller endnu bedre mekanisk ventilation. Derved undgår du kondens dannelse i ruderne og forbedre indeklimaet.

Typer af vinduer

Vinduer fås i flere modeller som f.eks.:

  • Topstyret eller tophængte
  • Sidestyret eller sidehængte
  • Dreje/kip rammer
  • Faste rammer

Endelig kan rammerne i et vindue også fås med koblede rammer hvilket giver mulighed for tyndere sprosser.

Redningsåbninger i boliger:
Mindst et vindue i hvert opholdsrum(stue og værelser) skal kunne fungere som en redningsåbning med mindre at der er døre. Redningsåbningens højde plus bredde skal være mindst 1,5 meter. Højden skal være min. 60 cm og bredden min. 50 cm.

Materialer: træ, træ/alu eller plast.
Ved valg af materiale spiller tiden til vedligeholdelse, økonomi og vinduets levetid en rolle.

  • Trævindue med højt indhold af kernetræ har lang levetid. Alt efter type af træ og hvor udsat vinduet er for vejrliget skal man regne med vedligehold mindst hver 5 år. Men så kan levetiden også nå op mod 50 år. Trævinduet er det letteste vindue at reparere hvis behovet opstår og det giver mulighed for farveskift.
  • Vinduer af hårdt træ skal overfladebehandles hvert andet eller tredje år. Med korrekt behandling kan de have en levetid på op mod 100 år.
  • Træ med alu kappe: Kernetræ med en alu kappe på vinduets yderside kræver mindre vedligeholdelse. Den udvendige vedligeholdelse kan som hovedregel klares med vask af vindue, eftersyn og smøring af hængsler. Ridser i alu kappen kan udbedres. Træ/alu vinduer er meget vejrbestandige og har lang levetid. Farvevalget kan være begrænset og det er ikke muligt at skifte farven uden at demontere alu kappen.
  • Plast kræver ikke anden vedligeholdelse en vask og eftersyn/smøring af hængsler og beslag. Men plastvinduet holder sjældent mere end omtrent 30 år. Farvevalget til plastvinduer kan være begrænset.

Vinduets svagest punkt er bundfalsen, hvor fugt og regnvand samles. På nogle vinduestyper har bundfalsen en lille hældning ud ad, så kondens og regnvand løber af.  Nogle vinduer har bundfals med aluminiums kappe eller den kan lavet af et højisolerende, langtidsholdbart materiale.

Energioptimering
varmegennemtrængning, varmetab

Energitilskuddet er forholdet mellem varmetabet indefra ud til det fri og varmetilskuddet fra solens stråler, som kommer ind i boligen.

Ved udskiftning af vinduer eller yderdøre er der krav til, at:  ”Den nye bygningsdel skal opfylde krav i BR18 til varmeisolering. Det vil sige, at der er krav til energitilskud for vinduer og U-værdi for døre,” uanset om det er rentabelt eller ej.

Der er forskel på hvilke krav der gælder afhængig af om du bygger om, bygger til eller bygger nyt.

Du er velkommen til at kontakte os for at få den korrekte rådgivning herom.

Kravet gælder alle nye vinduer, der erstatter gamle vinduer. Det kan være muligt at få dispensation hvis boligen er bevaringsværdig eller fredet eller der i fredningen er krav til vinduernes udformning.

Køber du vinduer, der er mærket A, opfylder du de skærpede krav til Bygningsreglement 2018, som blev indført 1. februar 2021.

Følg linket nedenfor og se hvad BR18 stiller af krav. Kravene gælder både for facadevinduer og ovenlysvinduer.

 

Typer af glas, når en rude ikke bare er en rude

Energirude:
Den moderne energirude er udformet til at holde på varmen. Solens lys og varme lukkes ind, men energiruder forhindrer, at varmen slipper ud.  Det kan lade sig gøre fordi hulrummet i mellem energirudens glas er fyldt med argon gas, der virker isolerende. Dertil har ruden en meget tynd metalfilm, der lader solens stråler trænge ind, men ikke trænge ud igen. Derved bidrager ruden til en passiv opvarmning af rummet. Det kaldes, at energibalancen er positiv, når der, målt over et år, trænger der mere (sol)energi ind gennem ruden, end der slipper energi ud.

Til helårshuse er kravet i dag, at det skal være 3lags glas. Hvorimod til sommerhuse kan 2 lags ruder stadig anvendes.

Idet ruderne isolere så godt vil det yderste lag glas blive koldere. Dette kan medføre at der opstår kondens på ydersiden af ruden særligt på skyggesiden og de første morgentimer. Dette er en naturlig konsekvens af at ruden isolere så godt og kan ikke undgås i nogle situationer.

Solafskærmning og lysindfald:
Varme og lysindfald i rummet er et gode, men i rum med store glaspartier mod syd og sydvest, kan det forvandle rummet til en sauna.

Igen kan valget af glas gøre en forskel. Det er muligt at få klart glas med en belægning, der skærmer mod en for voldsom indtrængning af lys og varme. Belægningen kan gør ruden en anelse mørkere.  Alternativt kan solafskærmning i form af markise, gardiner eller persienne hjælpe.

Lydisolerende ruder:
Hvis du bebor i et område belastet af støj kan lydisolerende ruder gøre en stor forskel. En lydisolerende ruder kan dæmpe op mod 30-50% alt efter tykkelsen på glasset-.

Ornamenterede glas:
Det er rart at kunne se ud af sine vinduer, men det er ikke så rart, når andre bare kan kigge ind. Her kan det matterede eller ornamenterede glas være en løsning. De ornamenterede ruder tillader samme lysmængde i at trænge ind, men mønsteret i glassets overflade spreder lysets stråler og gør det svært at se igennem.

 

Sikkerhedsglas:
Sikkerheds glas kan være lamineret glas eller hærdet glas.

Formålet med sikkerhedsglas er at forhindre personer i at komme til skade, hvis ruden går i stykker. Et godt eksempel på et lamineret sikkerhedsglas er bilruder. Her vil almindeligt glas udgøre en fare, hvis det splintrer ved stenslag eller sammenstød. Tilsvarende er der steder i boliger og institutioner, hvor det er nødvendigt med sikkerhedsglas. Hvis ruden er placeret, så vi kan støde ind i den og glasset går itu, vil et sikkerhedsglas mindske risikoen for skæreskader.

Det kan forhindres ved at anvende sikkerhedsglas f.eks. hærdet glas eller lamineret glas.

Hærdet glas er ikke brudsikkert, men betydeligt sværere at slå i stykker. Skulle det gå i stykker, vil det gå i små uskadelige stykker.

Anvendes lamineret glas fastholdes ruden af en tynd film som er placeres mellem de 2 glas. Derved undgås nedfald af glasset.

Tyverisikring

For at øge sikkerheden ved indbrud kan man få vinduerne med fastlimet glas, kraftigere beslag samt greb med nøgle eller kode. Det kan ikke forhindre et indbrud men medvirke til at det bliver sværere for tyven i at komme ind.

Bestil et tilbud på udskiftning af facadevinduer i Vejle

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, når det kommer til udskiftning af facadevinduer og døre, så kontakt os på telefon 75 83 33 55. Vi står klar til at hjælpe og guide dig og kommer gerne med et uforpligtende tilbud. Vi holder til i Vejle, hvor vi hjælper kunder i det omkringliggende område herunder især Vejle, Fredericia og Kolding.