Efterisolering af tag

Efterisolering indebærer fordele for varmeregningen og kan afhængig af isoleringsmaterialet bidrage positivt til at dæmpe lyd og hæmme udvikling af brand.

Hvis efterisoleringen gøres rigtigt har den stor betydning for at forhindre skimmelsvamp og for husets indeklima.

Før du går i gang med at efterisolere er der nogle forhold, der er værd at få undersøgt først.

F.eks. hvad er de gældende lovkrav, som isoleringen skal opfylde? Der er undtagelser til gældende lovkrav bl.a. rentabilitet, fredning og arkitektur.
Se link nederst i artiklen.

Hvornår skal der efterisoleres?

Bygningsreglementets krav er forskellige alt efter om det drejer sig om:

 • Udskiftning af tag (Ombygning, delvis udskiftning)
 • Vedligeholdelse/reparation(mindre arbejder medføre ikke efterisoleringskrav)
 • Ændring af anvendelse af f.eks. uudnyttet tagetage eller udskiftning af hele bygningsdelen.

Undtagelser til kravet:

 • Efterisolering skal være rentabel hvis der er tale om ombygning af bygningsdelen f.eks. udskiftning af tagbelægningen.
 • Fugttekniske forhold skal vurderes og være forsvarlige.
 • Fredede ejendomme
 • Arkitektur

Efterisolering skal være rentabelt:

Med rentabilitet er det en tommelfingerregel, at foranstaltningen er tilbagebetalt gennem besparelser på energiregnskabet inden for 3/4 af den forventede levetid.

For tage gælder at U værdien: varmetabs koefficienten ikke må overstige U-værdi [W/m²K]. Det vil svare til 300 mm. Med et isoleringsmateriale, hvor varmeledningsevnen (lambdaværdien ikke overstiger 0,037 W/mK. Sammenhæng mellem isoleringstykkelse og varmeledningsevne kan du læse mere om her: byggeriogenergi.dk

Dampspærrens tæthed har betydning, for hvor rentabelt der er at efterisolere

I vurderingen af om en efterisolering er rentabel og om det er fugtteknisk forsvarligt bør dampspærrens tilstand undersøges. Er den tæt? Hvis ikke skal den repareres, udskiftes eller der kan opsættes en ny. Den nye dampspærre placeres maksimalt 1/3 inde i isoleringen. Dampspærren skal altid ligge på den varme side af isoleringen.

En tæt dampspærre i konstruktionen har betydning for at forhindre fugtholdig luft i at trænge op i konstruktionen og kondensere.

Når tykkelsen af isoleringsmaterialet forøges, kan der sætte sig fugt og kondens i isoleringsmaterialet og i tagkonstruktionens træværk. Det kan ske, når kondens ikke længere kan trænge ud igennem isoleringen, fordi den er forøget i tykkelse. Dampspærren og ventilation af taget er med til at forhindre at der sætter sig kondens i taget.

Fredede ejendomme:

Er ejendommen fredet gør der sig særlige regler gældende. En efterisolering af taget kan ikke altid foretages på måder, hvor taghøjden hæves synligt og tagmaterialet ændres til andre materialer.

Se evt. nedenstående link for mere information om efterisolering af fredede ejendomme: https://slks.dk

Arkitektur:  

Ved historiske bygninger eller hvis ejendommens arkitektur skal bevares, kan efterisoleringen foretages indvendigt, så ejendommens ydre ikke ændres.

”Arkitektoniske og byggetekniske undtagelser: Kravet om efterisolering af en bygningsdel kan fraviges, hvis fx bygningens arkitektur og grundlæggende geometri ønskes bevaret. I denne situation skal kommunen give dispensation for fravigelse af kravene. Efterisoleringen må ikke medføre byggeteknisk uhensigtsmæssige løsninger, som fx at ydervæggen bliver dybere/tykkere end tagudhænget kan dække over. Ved indvendig efterisolering af lofter eller gulve skal kravet til rumhøjde stadig kunne opfyldes.” Bygningsreglementets vejledning om efterisolering

Sådan kontakter du os

Du kan ringe til os på nummeret 75 83 33 55, hvis du gerne vil have et uforpligtende tilbud på efterisolering eller høre mere om vores procedure eller praksis. Vi holder til i Vejle, men vi er selvfølgelig villige til at køre ud.

FAQ spørgsmål

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Hvor meget isolering i gulv?

  Renoverer du dit gulv, så skal der ifølge Bygningsreglementet benyttes minimum 300 mm isolering. Det samme gør sig gældende, hvis du bor i et ældre hus og får etableret gulvvarme. En gulvisolering har mange fordele. Den giver et mere behageligt indeklima og bidrager derudover til at minimere varmeregning. Vi er eksperter inden for isolering af huse og er klar til at hjælpe dig godt på vej med dit projekt.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Hvor meget isolering i loft?

  Loftet skal i dag isoleres med minimum 300 mm isolering. For lavenergihuse er det 400 mm isolering på loftet. Opfylder dit hus ikke disse standarder, så er netop en loftisolering et oplagt sted at sætte ind for at opnå besparelser på varmeregningen.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Hvor meget isolering i væg?

  Hvor meget isolering der skal i væggen afhænger af, om du isolerer indervæg, ydervæg eller hulmur. Hulmursisolering er i de fleste tilfælde den lang bedste og billigste mulighed. Der bør som minimum være 75 til 80 mm hulmursisolering.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Hvad er isolering?

  Isolering af en teknik, der hjælper dit hus med at holde på varmen. Af samme grund er der også direkte sammenhæng mellem husets isolering og din varmeregning. Nye huse skal løbe op til mere skrappe isoleringskrav, men særligt ved gamle huse kan der være meget at hente med en efterisolering. Vi har igennem mere end 30 år hjulpet mange tilfredse kunder med efterisolering af gulv, loft og vægge. Kontakt os og få hjælp til at komme i gang.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Hvor meget isolering på loftet?

  På loftet skal der i dag være minimum 300 mm isolering. Ved lavenergihuse skal der være 400 mm. Opfylder dit hus ikke disse standarder, så er netop isolering på loftet et oplagt sted at sætte ind for at opnå besparelser på varmeregningen.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Hvilken isolering er bedst til loft?

  Loftet kan både efterisoleres ovenfra og nedefra, og der findes mange forskellige produkter til formålet. Det kunne være Rockwool A-Batts samt papiruld, glasuld eller stenuld som granulat til indblæsning. Den bedste metode vil variere fra case til case. Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende snak om mulighederne.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Hvad koster isolering af loft?

  Prisen på isolering af loft afhænger af, hvilket materiale og hvilken metode, du gør brug af. Vælger du granulat til indblæsning, vil prisen typisk ligge på omkring 100 kr. pr. m2 alt inkl. for 200 mm isolering.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Hvor meget isolering i tag?

  Prisen på isolering af tag afhænger af metoden og materialet. Indblæsning af granulat vil i mange tilfælde være en billig og effektiv løsning. 200 mm isolering i papiruld, glasuld eller stenuld koster typisk omkring 100 kr. pr. kvadratmeter.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Hvor meget isolering i gulv med gulvvarme?

  Skal du have renoveret dit gulv og få indlagt gulvvarme, så skal du følge reglerne for ombygning og udskiftning i Bygningsreglementet. De berørte gulve skal således have minimum 300 mm isolering. Prisen varierer fra opgave til opgave og ligger i udgangspunktet mellem 1.300 og 1.700 kr. pr. m2. Skal der i forbindelse med arbejdet også etableres et helt nyt terrændæk under boligen, vil prisen ligge noget højere.

 • image/svg+xmlimage/svg+xml
  Hvad er PIR isolering?

  PIR er isoleringsskum på basis af polyurethan, urethan eller polyisocyanurat. PIR er et yderst effektivt isoleringsmateriale med en lambda-værdi på op til 0,022 w/mK og udmærker sig derudover ved en meget høj brandsikkerhed.